Varsel om prisøkning

Kjære medlem.

Varsel om prisøkning hos Mot Gym

Med bakgrunn i den generelle pris- og lønnsvekst, vil Mot Gym øke sine priser på medlemskap med Kr 30 pr. måned med virkning fra 01.02.2023.

Vi er opptatt av å gi deg som medlem det beste tilbudet innen trening.

Denne økningen vil bidra til å sikre bærekraftig og forutsigbar drift av Mot Gym. Som igjen sikrer at vi kan opprettholde og utvikle vårt nåværende nivå på bemanning, åpningstider og treningstilbud.

I forbindelse med prisøkningen ber vi deg sjekke beløpsgrensen på din avtalegiro. Hvordan du gjør dette, er forklart her:

https://motgym.no/library/bel%...

Har du noen spørsmål i forbindelse med prisøkningen, tak kontakt med oss via våre nettsider eller på epost.

Vennlig hilsen Mot Gym

motgym.no

motgym@gmail.com

MOT Gym

Master minds of training

Bli medlem