Antidoping

Antidopingprogrammet skal bidra til å bekjempe og forebygge dopingbruk i treningssentre. Programmet er rettet mot brukere av treningssentre, trenere, veiledere og ledere av treningssentre.

I praksis betyr dette følgende:

  • Ved signering eller elektronisk inngåelse av avtale om medlemsskap aksepterer kunden senterets antidopingpolicy, disse er fastsatt i avtalevillkårene som finnes på baksiden av kontrakten samt i egen tekst på vår nettportal ved elektronisk innmelding.
  • I de tilfeller hvor senteret registrerer at kunden viser tegn på bruk av helseskadelige dopingmidler, kan senteret med grunnlag i avtalen innkalle medlemmet til en samtale. Videre presenteres kunden til å avlegge en dopingprøve på forespørsel. Dersom kunden nekter å akseptere villkårene i denne avtalen vil avtalen mellom senteret og kunden heves med øyeblikkelig virkning.
  • Dersom kunden nekter å gjennomføre dopingkontroll eller avgir positiv prøve som ikke skyldes legitim og dokumenterbar medisinsk behandling skal kundens treningsavtale heves med øyeblikkelig virkning.

Rent senter opplærings portal

MOT Gym

Master minds of training

Bli medlem