«Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid»

DATOEN ER SATT!!
Løp, svømming + ulike hindre Mer info kommer…

Lørdag 24. August, kl 10:00

Oppmøte MOT GYM, Sluppan Kragerø

Vi trekker en tilfeldig deltaker som vinner et års medlemskap hos oss💪🏻

Påmelding: I resepsjonen eller på Mail motgym@gmail.com Gratis påmelding!

Er du klar for COMMANDO CHALLENGE 2024 ?

MOT Gym

Master minds of training

Bli medlem